Examens

ALGEMEEN:

Bij Karateschool Hikari zijn er 2 maal per jaar examens voor de jeugd en 2 maal voor de senioren. De examens worden afgenomen in de maanden december en juni of juli.  Deelname aan de examens is nooit verplicht.

 • Bij de jeugdexamens is publiek en het maken van foto's toegestaan. Veelal komen (groot)ouders, broertjes en zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en buren mee. Een hele happening dus.
 • Bij de seniorenexamens zijn publiek en het maken van foto's nooit toegestaan.

DIPLOMA'S

Alle certificaten (Kyu -en Dangraden) worden centraal via Honbu-Japan uitgegeven. Deze certificaten van de IKO Kyokushinkaikan zijn wereldwijd uniform en ook voorzien van een uniek registratienummer.

 • In eigen beheer gemaakte certificaten, hoe mooi of goed bedoeld dan ook, kennen geen uniformiteit of wereldwijde erkenning. Derhalve lopen ze de kans hun geloofwaardigheid op den duur te verliezen.
 • Heb je toch een in eigen beheer gemaakt certificaat dan dient deze altijd vergezeld te gaan van een officieel internationaal certificaat.

Senioren

 

Als je met karate begint krijg je een witte band om. Hiernaast een enkel voorbeeld van een blauwe band.

 

In tegenstelling tot de jeugd gelden voor de senioren altijd de officiële stappen. Twee maal per jaar zijn er examens. Deelname hieraan is nooit verplicht. Pas als je er aan toe bent is het goed om een examen af te leggen. Na elk geslaagd examen ontvangt de deelnemer een band of slip met bijbehorend certificaat.

Een IKO-Kyucertificaat is over de gehele wereld gelijk, heeft een uniek serienummer en wordt door 'Japan' geleverd.

 

Links een voorbeeld.

 

De volgorde van de banden zijn:

 • Starter - Witte band,
 • 10e en 9e Kyu Oranje band - Oranje band blauwe slip. 
 • 8e en 7e Kyu Blauwe band - Blauwe band gele slip.
 • 6e en 5e Kyu Gele band - Gele band groene slip.
 • 4e en 3e Kyu Groene band - Groene band bruine slip.
 • 2e en 1e Kyu Bruine band - Bruine band zwarte slip.
 • 1e Dan Zwarte band enz.


Jeugd

Voor jeugdleden geldt ook dat zij twee maal per jaar een examen mogen doen. Dit moet altijd in overleg met je leraar. Dit voorkomt in de toekomst een teleurstelling als blijkt dat je als kind te snel hogere banden hebt gehaald terwijl je daar als persoon nog niet rijp voor bent. Om dit proces te kunnen beheersen zijn er voor de jeugd, naast de officiële stappen de niet officiële 'halve' banden met slipjes. Voor dit tussenniveau zijn geen officiële certificaten.

 

Door toepassing van de halve banden, al of niet met slipjes, ontstaat er voor de leraren de mogelijkheid om op de graden in de context van leeftijd en ontwikkeling te kunnen sturen. Een kind kan dus gewoon 2 x per jaar examen doen. Dat motiveert enorm. Het kan natuurlijk ook dat een kind gewoon de officiële stap maakt van bijvoorbeeld 8e naar 7e kyu, enz. Een kind met bv. 8e kyu dat wel examen doet maar nog niet toe is aan 7e kyu kan wel een of meerdere slipjes tegelijk halen. Dat kan overigens ook op een half gekleurde band. Zie hieronder enkele voorbeelden.
Na de groene band zijn er nog de bruine en de zwarte banden. Tegen de tijd dat een kind groene band wordt zal de leeftijd in de meeste gevallen zo rond de 13-16 jaren zijn. Vaak zijn ze er dan aan toe om de overstap te maken naar de seniorengroepen. Een kind hoeft dan niet terug in graad. Hij of zij is bij Hikari de kleur band die hij of zij draagt, altijd waard. Bovendien houden de senioren uiteraard altijd rekening met de jongere leeftijden.


Waar doe je examen?

Je doet examen bij je eigen karateschool. Als je bij een andere karateschool examen gaat doen (bv. elders tijdens je  vakantie) dan moet je daar uiteraard wel een schriftelijke toestemming van je leraar voor hebben.

 

Van 10e t/m 2e Kyu     Eigen sportschool, Int. Zomerkamp, int. Seminar of Japan.
Vanaf 1e Kyu                Int. Zomerkamp, int. Seminar of Japan.
1e t/m 4e Dan              Int. Zomerkamp, int. Seminar of Japan.
5e Dan enz..                 Japan.
Zo wordt de kwaliteit en eenduidigheid goed gewaarborgd.


Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?