CONTRIBUTIE


KARATE

VOOR ÉÉN PRIJS HEBBEN JEUGD EN SENIOREN DE MOGELIJKHEID OM MEERDERE MALEN PER WEEK TE TRAINEN !

JEUGD:

€46,00 per drie maanden

Woensdag te Hoogerheide van 17:00 tot 18:00 uur groep 1 en groep 2 van 17:30 tot 18:30 uur.

Donderdag te Bergen op Zoom 18:00 tot 19:00 uur groep 1 en groep 2 van 18:30 tot 19:30 uur.

Zaterdagochtend te Bergen op Zoom van 10:30 tot 11:45 uur.

 

SENIOREN:

€ 58,00 per drie maanden.

Donderdag te Bergen op Zoom van 19:30 tot 21:00 uur

Zaterdag te Bergen op Zoom van 10:30 tot 11:45 uur


STOKVECHTEN

VANAF 14 jaar:

Maandagavond te Hoogerheide van 20:00 tot 21:30 uur.

Shindo Muso Ryu JodoToelichting Kwartaalcontributie Karate

De kwartaalcontributie KARATE voor de vereniging Hikari (meteen en steeds per kwartaal)

  • JEUGDLEDEN tot 18 jaar betalen € 46,00 per kwartaal vooruit.
  • SENIOREN vanaf 18 jaar betalen € 58,00 per kwartaal vooruit.

Uit de inkomsten hiervan worden betaald: de kosten van huur van de accommodaties, de Hikari promotie -en reclamekosten zoals gadgets, folders, advertenties en een bijdrage voor karateweekenden enz. Ook de kosten van onderhoud  en het jaarabonnement van onze website. Verder de kosten van aanschaf en vervanging van materialen zoals bokszakken, pads, stootkussens en helmpjes voor de jeugd. Ook de kosten voor de leraren mbt. scholing, bijscholing en professionalisering zoals: jeugdspecialisatie, intimidatie, agressiereductie, trainingsleer enz.

 

•  Alle 4 kwartalen betalen of het zomervakantiekwartaal toch maar niet?

Alle leden betalen per kwartaal vooruit, dat is 4 maal per kalenderjaar. Als men per jaar 3 kwartalen wil betalen worden deze 3 kwartalen over het jaar verrekend zodat het jaarbedrag toch hetzelfde blijft. Drie kwartalen per jaar is per kwartaal dus een hoger bedrag dan vier kwartalen per jaar. Voor vier of drie kwartalen blijft het jaarbedrag gelijk.

 

De bondscontributie IKO-Japan (eens per jaar)

  • Als vereniging zijn we rechtstreeks lid van de International Karate Organization Kyokushinkai (IKO) in Tokyo. Hiervoor betaalt elk lid jaarlijks een bedrag. Dit geld wordt gebruikt voor een bijdrage in de kosten van het halen van kennis en ontwikkelingen uit Japan. Wij bezoeken periodiek per toerbeurt Japan en andere landen om deel te nemen aan IKO masterclasses, seminars, scheidsrechtersopleidingen en andere IKO evenementen. Zo worden alle leden van karateschool Hikari altijd gevoed met de laatste ontwikkelingen in het karate.  Ook de periodieke centrale trainingen worden hieruit voor een deel bekostigd. En zo zie je dat dit geld op den duur, zij het indirect, weer bij je terug komt.

Over 2016 is de bondscontributie per lid: Jeugd € 12,50 per jaar - Senior € 16,00 per jaar.

Over 2017 is de bondscontributie per lid: Jeugd €12,00 per jaar  - Senior €16,oo per jaar.

Over 2018 is de bondscontributie per lid: Jeugd €  9,00 per jaar  - Senior €15,oo per jaar.

Over 2019 is de bondscontributie per lid: Jeugd €  9,00 per jaar  - Senior € 15,00 per jaar.

STOKVECHTEN

Hikari biedt voor deze mogelijkheid de studie en beoefening van Jodo van het authentiek systeem Shindo Muso Ryu. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jeugd -en Seniorleden. Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan je al meedoen.

•  De kwartaalcontributie STOKVECHTEN voor de vereniging Hikari (meteen en steeds per kwartaal)

  • Leden betalen € 45,00 per kwartaal vooruit.
  • Leden die al bij Hikari karate beoefenen, betalen een bijdrage van € 26,00 per kwartaal vooruit.

Gezinskorting

•  10% Gezinskorting

  • Met ingang van 01 april 2012 hebben twee of meer leden uit één gezin recht op 10% korting op de contributie per lid, per kwartaal. Dit geldt voor Karate en Jodo of een combinatie van deze twee. Als het aantal leden per gezin terugvalt naar één lid, vervalt deze korting.
  • Dit geldt ook als dit maar tijdelijk is.

Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?