CONTRIBUTIE


KARATE

•  De kwartaalcontributie KARATE voor de vereniging Hikari (meteen en steeds per kwartaal)

  • JEUGDLEDEN tot 18 jaar betalen € 46,00 per kwartaal vooruit.
  • SENIOREN vanaf 18 jaar betalen € 58,00 per kwartaal vooruit.

Jeugd -en seniorleden hebben de mogelijkheid om meerdere malen per week lessen te volgen. voor de locaties en de tijden klik je voor Bergen op Zoom hier en voor Hoogerheide hier.

Uit de inkomsten hiervan worden betaald: de kosten van huur van de accommodaties, de Hikari promotie -en reclamekosten zoals gadgets, folders, advertenties en een bijdrage voor karateweekenden enz. Ook de kosten van onderhoud  en het jaarabonnement van onze website. Verder de kosten van aanschaf en vervanging van materialen zoals bokszakken, pads, stootkussens en helmpjes voor de jeugd. Ook de kosten voor de leraren mbt. scholing, bijscholing en professionalisering zoals: jeugdspecialisatie, intimidatie, agressiereductie, trainingsleer enz.

 

•  Alle 4 kwartalen of het zomervakantiekwartaal toch maar niet?

Alle leden betalen per kwartaal vooruit, dat is 4 maal per kalenderjaar. Als men per jaar 3 kwartalen wil betalen worden deze 3 kwartalen over het jaar verrekend zodat het jaarbedrag toch hetzelfde blijft. Drie kwartalen per jaar is per kwartaal dus een hoger bedrag dan vier kwartalen per jaar. Voor alle twee manieren is het jaarbedrag gelijk.

 

 

De bondscontributie IKO-Japan (eens per jaar)

  • Als vereniging zijn we rechtstreeks lid van de International Karate Organization Kyokushinkai (IKO) in Tokyo. Hiervoor betaalt elk lid jaarlijks een bedrag. Dit geld wordt gebruikt voor een bijdrage in de kosten van het halen van kennis en ontwikkelingen uit Japan. Wij bezoeken periodiek per toerbeurt Japan en andere landen om deel te nemen aan IKO masterclasses, seminars, scheidsrechtersopleidingen en andere IKO evenementen. Zo worden alle leden van karateschool Hikari altijd gevoed met de laatste ontwikkelingen in het karate.  Ook de periodieke centrale trainingen worden hieruit voor een deel bekostigd. En zo zie je dat dit geld op den duur, zij het indirect, weer bij je terug komt.

Voor 2016 is de bondscontributie per lid: Jeugd € 12,50 per jaar - Senior € 16,00 per jaar

Voor 2017 is de bondscontributie per lid: Jeugd €12,oo per jaar  -  Senior €16,oo per jaar

Voor 2018 is de bondscontributie per lid: Jeugd €  9,oo per jaar  -  Senior €15,oo per jaar

STOKVECHTEN

•  De kwartaalcontributie STOKVECHTEN voor de vereniging Hikari (meteen en steeds per kwartaal)

  • Leden betalen € 45,00 per kwartaal vooruit.
  • Leden die al bij Hikari karate beoefenen, betalen een bijdrage van € 26,00 per kwartaal vooruit.

Hikari biedt voor deze mogelijkheid de studie en beoefening van Jodo van het authentiek systeem Shindo Muso Ryu. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jeugd -en Seniorleden. Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan je al meedoen.

Gezinskorting

•  10% Gezinskorting

  • Met ingang van 01 april 2012 hebben twee of meer leden uit één gezin recht op 10% korting op de contributie per lid, per kwartaal. Dit geldt voor Karate en Jodo of een combinatie van deze twee. Als het aantal leden per gezin terugvalt naar één lid, vervalt deze korting.
  • Dit geldt ook als dit maar tijdelijk is.

Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?