Het gaat er niet om of je valt... Het gaat er om dat je weer opstaat...

Vorming

Karateschool HIKARI investeert in de jeugd en junioren. Dit zijn alle jongens en meiden tot 18 jaar. Met de gespecialiseerde karateleraren bereiken we goede resultaten. Kinderen die hyperactief of driftig zijn worden op den duur veel rustiger, zelfbewuster en egoïsme verdwijnt. Bij teruggetrokken en verlegen kinderen wordt spontaniteit geprikkeld. Positieve houdingsaspecten en fatsoenlijke assertiviteit worden doorlopend ontwikkeld. Pesten en vechten doe je niet op straat en/of op school. Terugvechten wel, maar alleen als het echt niet anders kan.

  • Naast de voor kinderen aangepaste karatelessen wordt er ook regelmatig aandacht gegeven aan leuke en slimme spelvormen. Hierin worden de kinderen ongemerkt persoonlijk door maatwerk geschoold op samenwerking en het nog beter kennismaken met anderen. Zo worden kinderen zich bewust van het feit dat je samen vaak meer kunt bereiken dan alleen.
  • Karateschool HIKARI kent als eerste(!) in Nederland voor de jeugd t/m 13 jr. ook 1 maal per jaar een schoolrapport, net als in het regulier onderwijs. Hierdoor krijgen de ouders/verzorgers een beter inzicht in de vorderingen en uitdagingen van hun kind. Naast de feedback op het gebied van karate en zelfverdediging staan gedrag, fatsoen, houdingsaspecten en de omgang met anderen centraal.
  • Binnen het reguliere basisonderwijs moeten kinderen wel eens een spreekbeurt geven. Karateschool Hikari heeft voor de verschillende leeftijd -en groepsniveaus materiaal en coachende zoektips voor spreekbeurten als die over karate gaan. Natuurlijk niet kant-en- klaar want de kinderen moeten worden geprikkeld zelf een aantal zaken uit te zoeken.

Karateweekenden

Karateschool Hikari organiseert karateweekenden. Ook senioren zijn welkom maar voor deze groep is er dan een separaat programma. Voor de jeugd -en juniorleden is er altijd voldoende professionele begeleiding. Kinderen werken in zo'n weekend ongemerkt aan hun zelfstandigheid, maken kennis met andere kinderen, leren beter samenwerken en op de eerste plaats beleven zij er erg veel plezier aan.

HIKARI Weekend 2013
HIKARI Weekend 2013

 

Kinderen sporten bij Hikari in een veilige leeromgeving en zonder negatieve spanningen. Zij leren zich ongemerkt open en kwetsbaar op te stellen en positieve assertiviteit wordt geprikkeld. Door vragen te mogen en durven stellen, samen te werken en ook van elkaar te willen leren, ontwikkelen kinderen zich binnen Hikari beter dan elders.


Wedstrijden

Elke zaterdagochtend organiseert karateschool Hikari een wedstrijdtraining, ook voor de senioren. Van de deelnemers doet niet iedereen mee aan wedstrijden. Dat is ook niet verplicht. Wedstrijdtraining is een extra vaardigheid waar altijd een meerwaarde aan zit.

 

Voor wat betreft wedstrijden neemt karateschool HIKARI in Nederland een wel heel bijzondere plaats in. Hoewel de karatejeugd van HIKARI soms wel aan wedstrijden meedoet is dit voor kinderen nooit een doel op zich. Karateschool HIKARI past ervoor om zich ten koste van de kinderen en ten behoeve van de eigen naam te profileren door druk uit te oefenen om ze toch aan wedstrijden mee te laten doen. HIKARI is dus behoudend in de deelname aan officiële wedstrijden.

  • Kinderen die het wel aankunnen en het leuk vinden om aan wedstrijden mee te doen, worden gestimuleerd en met een persoonlijk plan van aanpak begeleid. Zij worden doorontwikkeld en getraind om zich op wedstrijden te handhaven en goede resultaten te behalen. Ook hiermee wordt hun zelfvertrouwen bevestigd.

Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?