LEERMEESTERS

Hieronder volgt een verkorte weergave van de leermeesters die de belangrijkste invloeden uitoefenden op de ontwikkeling van het hedendaagse Karate en het Kyokushinkarate in het bijzonder.

 

ALGEMEEN:

Zoals we eerder hebben kunnen lezen, is Funagoshi Gichin, waarover straks meer, vanaf 1916 dé man geweest die ervoor heeft zorg gedragen dat het Karate in Japan en later via Japan over de gehele wereld is verspreid. Mede door persoonlijke interpretatie van de verschillende leermeesters is het Karate steeds aan veranderingen onderhevig geweest waardoor er in de loop der jaren verschillende stijlen zijn ontstaan.


Nadat Funagoshi Gichin het Karate had geopenbaard in Japan, volgde in 1930 Mabuni Kenwa die ook veel bekendheid wist te verwerven. Funagoshi en Mabuni begonnen beide hun karatestudie onder ITOSU.  Funagoshi ging later ook nog studeren bij Azato, Mabuni en bij Higaonna. Toen Funagoshi definitief uit Okinawa vertrok werd Miyagi Chojun daar de leider van het Karatejitsu. Ook Miyagi was een student geweest van Higaonna. Funagoshi Gichin heeft beroemde karatemeesters voortgebracht, waaronder Oyama Masutatsu (1923-1994) die later het Kyokushinkarate oprichtte.


Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?