Karate voor de Jeugd

Uw kind op Karate?

Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen bij ons karate leren. Veel hangt uiteraard af van uw kind. Sommige kinderen kunnen het al aan vanaf 5 jaar en anderen zijn er pas aan toe vanaf 7 jaar. Elk kind is dus anders. Voor kinderen zijn de lessen uiteraard aangepast.  Eérst moet de basis worden aangeleerd en dat doen we soms ook spelenderwijs. In Japan zijn daar prima  methoden voor bedacht en wij gebruiken deze nu ook. Voor kinderen blijkt deze methode zeer geschikt. Naast het leren luisteren besteden we ook ongemerkt aandacht aan netheid, discipline, respect en de omgang met elkaar.

 

Kinderen kunnen 3 maal per week trainen.

 • Woensdag in Hoogerheide
 • Donderdag in Bergen op Zoom
 • Zaterdag in Bergen op Zoom

Bij karateschool Hikari kunnen alle meiden en jongens in de leeftijden van ca. 6 jaar tot en met 17 jaar met de karatetrainingen meedoen. Vanaf de leeftijd van ongeveer 14 jaar krijgen zij de gelegenheid om bij de senioren (v.a. 18 jaar) in te stromen.

 • JEUGD in de leeftijd van ca. 6 t/m 13 jaar
 • JUNIOREN in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar

Omgaan met pesten en groepsdruk op school

Karate voor kinderen is bij Hikari naast effectief en vormend, vooral erg leuk en inspirerend. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich binnen hun eigen leerstijl en het eigen  leervermogen neemt toe. Zo kunnen kinderen zich uiteindelijk -als ze er ooit alleen voor staan- goed verdedigen als dat ooit echt moet

 

 

Pesten is een groot probleem op veel basisscholen en ook het voortgezet onderwijs. Vaak komt het gelijktijdig voor met groepsdruk. Aan de aspecten "omgaan met pesten en groepsdruk", wordt ongemerkt aandacht gegeven tijdens onze lessen. Bij HIKARI start dit al in de kleedruimtes. Immers, pestgedrag en groepsdruk hebben een grote impact op de fysieke, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. Van kinderen die op dit onderwerp de redelijke grenzen overschrijden, wordt het lidmaatschap opgezegd.

 

Tijdens de lessen wordt verborgen gewerkt aan het optimaliseren van competenties om met pesten en

groepsdruk om te gaan. Dit geldt voor alle kinderen. We hebben gemerkt dat de kinderen die dit begrijpen een erg positieve invloed uitoefenen op de andere kinderen. Enkele van onze thema's die de mentale en fysieke weerbaarheid bevorderen zijn:

 

 • Stevig in je schoenen staan
 • Stop! Tot hier en geen stap verder
 • De taal van ons lichaam
 • Als het dan toch moet...!
 • Hulp vragen en hulp bieden
 • Heb vertrouwen in jezelf
Jeugd Karateweekend
Jeugd Karateweekend


Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?