EXAMENS

ALGEMEEN:

Bij Karateschool Hikari is er 2 maal per jaar een test voor de jeugd en 2 maal voor de senioren. Deze testen worden afgenomen in de maanden december en juni of juli.  Deelname aan een test is nooit verplicht.

  • Bij de jeugdexamens is publiek en het maken van foto's toegestaan. Veelal komen (groot)ouders, broertjes en zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en buren mee. Een hele happening dus.
  • Bij de seniorenexamens zijn publiek en het maken van foto's of films nooit toegestaan.

DIPLOMA'S

Alle certificaten (Kyu -en Dangraden) worden centraal via Honbu-Japan uitgegeven. Deze certificaten van de IKO Kyokushinkaikan zijn wereldwijd uniform en ook voorzien van een uniek registratienummer.

  • In eigen beheer gemaakte certificaten, hoe mooi of goed bedoeld dan ook, kennen geen uniformiteit of wereldwijde erkenning. Derhalve lopen ze de kans hun geloofwaardigheid op den duur te verliezen.
  • Heb je toch een in eigen beheer gemaakt certificaat dan dient deze altijd vergezeld te gaan van een officieel internationaal certificaat.

SENIOREN vanaf 18jr

Kyu is het Japanse woord voor graad, niveau of klasse.

Als je met karate begint krijg je een witte band om. Hiernaast een enkel voorbeeld van een blauwe band 7e Kyu.

 

In tegenstelling tot de jeugd gelden voor de senioren altijd de officiële stappen. Twee maal per jaar zijn er examens. Deelname hieraan is nooit verplicht. Pas als je er aan toe bent is het goed om een examen af te leggen. Na elk geslaagd examen ontvangt de deelnemer een band of slip met bijbehorend certificaat.

De kleur van een officiële slip geeft de kleur van de volgende band aan. Dus in het voorbeeld hiernaast is het volgende niveau de gele band. (6e Kyu)

 

2e Dan  enz..

 

1e Dan

 

1e Kyu

 

2e Kyu

 

3e Kyu

 

4e Kyu

 

5e Kyu

 

6e Kyu

 

7e Kyu

 

8e Kyu

 

9e Kyu

 

10e Kyu

 

 

 

 

 

Een IKO-Kyucertificaat is over de gehele wereld gelijk, heeft een uniek serienummer en wordt door 'Japan' geleverd. Het model van een Kyu Certificaat is voor zowel de senioren als de jeugd gelijk.

 

Links een voorbeeld.Jeugd

Voor jeugdleden geldt ook dat zij twee maal per jaar een examen mogen doen. Dit moet altijd in overleg met je leraar. Soms adviseert de leraar om een examen over te slaan. Dit voorkomt in de toekomst een teleurstelling als blijkt dat je kind te snel een hogere graad heeft gehaald terwijl hij/zij daar als persoon nog niet rijp voor is. Om dit proces te kunnen beheersen zijn er voor de jeugd, naast de officiële stappen de niet officiële 'halve' banden en/of slipjes. Voor dit tussenniveau zijn geen officiële certificaten.

 

Door toepassing van de halve banden, al of niet met slipjes, ontstaat er voor de leraren de mogelijkheid om op de graden in de context van leeftijd en ontwikkeling proportioneel te kunnen sturen. Een kind kan dus gewoon 2 x per jaar examen doen. Dat motiveert enorm. Het kan natuurlijk ook dat een kind gewoon de officiële stap maakt van bijvoorbeeld 8e naar 7e kyu en dan een halve band -als dan niet met slipjes- overslaat. En een kind dat bv. een examen doet maar mentaal nog niet toe is aan b.v. 7e kyu kan wel een of meerdere slipjes tegelijk halen. Dat kan overigens ook op een half gekleurde band. Ook het overslaan van een niet-officieel slipje is uiteraard ook mogelijk.

 

1e Kyu

 

2e Kyu

 

3e Kyu

 

4e Kyu

 

Halve groene band is 5e Kyu Plus.

 

5e Kyu

 

6e Kyu

 

Halve gele band is 7e Kyu Plus.

 

7e Kyu

 

8e Kyu

 

Halve blauwe band is 9e Kyu Plus.

 

9e Kyu

 

10e Kyu

 

Halve oranje band

 

Witte band met een of meerdere slipjes

 

Witte band

Hieronder nog enkele voorbeelden:

Na de groene band zijn er nog de bruine en de zwarte banden. Tegen de tijd dat een kind groene band wordt zal de leeftijd in de meeste gevallen zo rond de 14-16/17 jaren zijn. Vaak zijn ze er dan aan toe om de overstap te maken naar de seniorengroepen. Een kind hoeft dan niet terug in graad. Hij of zij is bij Hikari de kleur band die hij of zij draagt altijd waard. Bovendien houden senioren uiteraard altijd rekening met de jongere leeftijden.Waar doe je examen?

In principe kan een leraar met Go-Dan (5e Dan) een test zelf afnemen van kandidaten t/m 3e Dan. Maar er geldt wereldwijd een "Gentleman's Agreement". Voor 1e Dan en hoger zijn er altijd andere hogere dangraden als beoordelaar bij aanwezig. Dit, om een zo uniform mogelijke test en beoordeliong te krijgen. Kyugraden kunnen bij de eigen karateschool hun testen afleggen. Als je bij een andere karateschool examen gaat doen (bv. elders tijdens je  vakantie) dan moet je daar uiteraard wel een schriftelijke toestemming voor hebben van jouw leraar.

 

Van 10e t/m 1e Kyu    Eigen sportschool, Int. Zomerkamp, int. Seminar of Japan.
1e t/m 4e Dan              Int. Zomerkamp, int. Seminar of Japan.
5e Dan enz..                 Japan.
Zo wordt de kwaliteit en eenduidigheid goed gewaarborgd.


Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?