Filosofie

Het kost erg veel tijd en ervaring om de ware betekenis van "Kyokushinkai" te begrijpen. Je kunt natuurlijk een letterlijke vertaling geven, maar de betekenis ligt meer in het "gevoel" van de mens die er mee leeft. In de zuivere betekenis van het fenomeen "Kyokushinkai" zou je het niet in eerste instantie moeten willen begrijpen. Kyokushinkai moet je ervaren en als het kan, voor langere tijd. Pas dan ontstaat het besef, wat niemand goed onder woorden kan brengen.
Voor iemand die er mee begint is het geestelijk en lichamelijk een leerproces waar geen einde aan komt. Deze oneindigheid wordt weergegeven door cirkel om het "kanku"-symbool. Kanku, “Geluk, wijsheid en bezinning” De kata Kanku-Dai en Kanku-Sho geven onder meer deze vorm aan. Een een cirkel is het begin ook het einde; een cyclus van steeds terugkerende wetten van de natuur. De natuur die jezelf blijkt te zijn. In je eigen ziel terug naar de bron van je eigen bestaan. Het "primitieve gevoel" wat je kan hebben als je alleen op jezelf bent aangewezen. Pas door ervaring van jaren kun je aanvoelen wat het omvat. En als je het dan denkt te begrijpen, is het nog niet mogelijk het aan een ander concreet onder woorden te brengen. Alleen met iemand die jouw ervaring deelt kun je merken dat deze het "begrijpt".

The original idea of Kyokushin comes from the innermost secret: "You learn the basics after one thousand days of training". This mark also expresses the unification of mind, skil and body which is essential for fostering the spirit of Budo.


Houdingsaspecten

Een organisatie kan alleen goed functioneren als de leden in goede harmonie met elkaar samenwerken. Een voetbalteam met individueel sterke spelers verliest elke wedstrijd als ze niet goed samenwerken. Karate is individueel en daarom zullen de studenten in het leersproces wat voorafgaat aan het gevecht, intens moeten samenwerken. Om te begrijpen waarom het gaat, om het gevecht te ervaren, om te groeien naar het niveau om het ooit alleen te kunnen. Je leermeester is je persoonlijke coach en niet je baas. Alleen een hond heeft een baas… Voor een ieder komt er in het leven een moment dat je er helemaal alleen voor staat. Je moet het dan doen met de kennis, kunde en ervaring die je op dat moment bezit. Als je veel met anderen samenwerkt verhoog je jouw kansen op succes. Samen met de wil (uiterste) en het besef van realiteit (waarheid) maak je dan keuzes in je leven. Of het nu om een werkelijk gevecht gaat, of de vraag in welke richting je je leven gaat volgen...

Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?