Karate als Sport

WAAROM KARATE ALS SPORT?

 

Sport is voor veel mensen een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast levert het een bijdrage aan de gezondheid, integratie en sociale binding. Een belangrijke reden waarom binnen HIKARI uiteenlopende aspecten worden aangeboden is het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke weerbaarheid op het maatschappelijk vlak. Maar HIKARI biedt meer. Het Kyokushinkarate kent een specifieke meerwaarde die geen enkele tak van sport biedt.   Het Kyokushin karate bestaat al vele jaren. In die jaren is binnen de vereniging HIKARI erg veel kennis en ervaring opgebouwd.

 

De ervaring binnen HIKARI is niet wat we hebben meegemaakt of wat wij kunnen.  Ervaring is wat wij daarmee DOEN.

Niet alleen over de techniek, maar ook over de achterliggende principes van Kyokushinkarate zoals doorzettingsvermogen, respect hebben voor een ander, incasseringsvermogen enz. Deze principes dragen bij aan de persoonlijke vorming en groei voor alle leden. Ook in onze huidige karatelessen komen deze principes steeds naar voren. Door de lange historie van HIKARI is er veel kennis en ervaring opgebouwd in het mensen leren omgaan met lastige of bedreigende situaties en de emoties die daarmee gepaard gaan, zoals woede en angst. 

 

Dit maakt dat Kyokushin karate zo geschikt is voor het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals omgaan met pesten, diversiteit, agressie en geweld. Vanuit de achterliggende principes leren onze leerlingen ongemerkt om op een weloverwogen en effectieve wijze met maatschappelijke en wellicht persoonlijke problemen om te gaan.

Onze weg is niet de gemakkelijkste... Je komt jezelf namelijk voortdurend tegen. Vorderingen merk je niet meteen maar ze zijn er wel. De "Hikari-sporter" merkt ze pas op als hij of zij na een tijdje weer een nieuw lid ziet binnenkomen. Dan pas zie je hoe je  er zelf voorstond en dan merk je pas dat je grote vorderingen hebt gemaakt.

Het grootste deel van Hikari's leden beoefent het karate als (recreatieve) sport. In het Kyokushin karate komen veel vormen voor zoals lopen, rennen, springen enz. Het blijkt een uitstekende ontwikkeling voor lichaam en geest met de eigen discipline en zelfsturing als kernbegrip. Het is vorming van de bovenste plank. In deze sportvorm schept het voor de liefhebber de kans om zijn/haar persoonlijke prestaties aanzienlijk te kunnen verbeteren.


WAARSCHUWING

De namen “Mas. Oyama en Kyokushinkai” worden tegenwoordig steeds vaker misbruikt door charlatans die het nooit écht hebben volgehouden of beoefend. Zij zijn in Nederland nooit begonnen bij Shihan Bluming of Shihan Hollander. Zij kunnen zelf niet laten zien wat zij prediken. Vooral scoren op gezelligheid en mooie praatjes leidt uiteindelijk tot  grote teleurstelling en een valse veiligheid. Laat je niet beetnemen of misleiden maar informeer naar de achtergrond en vooral de bevoegdheid van uw leraar in het Kyokushinkarate.

Hoe zou jij vandaag trainen als je zou weten dat je morgen voor je leven moet vechten?