Itosu Yasutsane  1832-1915


Itosu Yasutsane, werd geboren op Okinawa te Shuri. Hij werd ook wel Anko genoemd, maar zijn werkelijke voornaam was Yasutsane. Hij begon op jonge leeftijd te studeren onder Matsumara. Later is hij voor zeker 20(!) jaar vertrokken naar China waar hij ook andere vechtsystemen leerde. Ook heeft hij  lange tijd getraind met een Chinees op Okinawa die in de nabijheid van Tomari in een grot leefde. Van Itosu is bekend dat hij een soort vaderfiguur was voor zijn leerlingen. Erg vriendelijk en zeer standvastig in zijn opvattingen. Fysiek was hij buitengewoon sterk. Hij had een lange brede baard en hij was in staat om met zijn grote handen de vuist van een tegenstander frontaal te grijpen als die een stoot naar hem maakte.

Funagoshi Gichin mag dan de herontdekker van het Karate worden genoemd, Itosu Yasutsane is zonder enige twijfel de grondlegger van het Karate zoals wij dat tegenwoordig kennen. Itosu, de kenner van oude Chinese systemen ontwikkelde zijn stijl
: Itosu-Ryu.

Martin Gravestijn
Martin Gravestijn

OPMERKING:

In Europa is het systeem niet groot vertegenwoordigd. In Nederland is nog één groepering die het Itosu-Ryu Karate beoefent. De Shihan van deze groep (Martin Gravestijn 1937-2011 werd in de 60-er jaren door Donn F. Draeger oa. geïntroduceerd bij Shihan Sokurakoji, die nog het zuivere Itosu-Ryu Karate beoefende. Dit systeem kent slechts een ca. 5-tal scholen over heel Nederland en is nauwelijks bekend omdat zij tot op de dag van vandaag de filosofie van het oude systeem respecteren door niet "zomaar iedereen" als leerling bij de groep toe te laten.
Sakurakoji
Sakurakoji

 

 

 

Itosu was van mening dat je je lichaam zo moest trainen dat je de sterkste stoten moest kunnen verdragen. Hij was zich van zijn kracht bewust en daarom was hij met zijn leerlingen zeer voorzichtig en strikt. Zijn dojo stond in het dorp Kubagawa, Shuri, waar een spartaanse discipline heerste. Een goede vriend van hem was Azato. Voor zover bekend hebben zij nooit bij elkaar getraind. Zij hadden verschillende opvattingen.

 

 

Azato was de mening toegedaan dat je tijdens een gevecht beter beweeglijk kon zijn, terwijl Itosu van mening was dat niet nodig was. Dit verschil in opvatting is niet onlogisch, immers Azato was "licht en tenger" terwijl Itosu "fors en zwaar" gebouwd was. Toch hadden beiden het vermogen om niet hun eigen zienswijze van bewegen aan hun leerlingen op te dringen. Een leerling die zwaar gebouwd is, zal zich anders gedragen dan een leerling die licht gebouwd is. Zij beseften dus dat een vechtsysteem universeel moest zijn; niet alleen geschikt voor zware of lichte mensen. Het was Matsumura al opgevallen dat Itosu een zeer krachtige stoot kon maken. Matsumura sprak tot Itosu: "Met je krachtige stoot kun je alles vernietigen, maar mij kun je niet raken".

Er wordt wel eens beweerd dat de 5 Pinan kata door Itosu zijn gemaakt, of een andere bewering dat de Pinanserie een afgeleide zou zijn uit de groep Kanku kata. (Kanku-Sho en Kanku-Dai). Dit is onjuist. Itosu bracht vanuit China de groep van 5 Pinan kata mee naar Okinawa en vereenvoudigde ze tot een begrijpelijk niveau. Tegenwoordig wordt deze groep kata in Japan "Heian" genoemd. Pinan is van oudsher de origineel Chinese benaming en de betekenis is: "Vredelievende gedachte".


Omstreeks 1901 bracht Itosu het "Karate" al meer in de openbaarheid op scholen te Okinawa. Omdat Itosu het voor kinderen een beetje gevaarlijk vond. haalde hij er de gevaarlijke technieken uit. Ook de gepakte handelingen bracht hij omwille van de jongeren naar de achtergrond. Bij het "sparren" beperkte hij het voornamelijk tot stoot en traptechnieken. Waarschijnlijk verdwenen hierdoor veel technieken. Itosu, hield over het algemeen veel achter. Hij vond dat alleen studenten met het "hart op de juiste plaats", recht op de technieken hadden.

De inspanningen van Itosu hebben er uiteindelijk toe geleid dat het karate op alle scholen op Okinawa werd onderwezen en dat dit zich later verspreidde over geheel Japan. Immers hij was degene die het systeem zodanig had aangepast dat het overal kon worden beoefend. Zijn leerling Funagoshi Gichin zou dit later overtuigend bevestigen. Toen omstreeks 1903 het Karate meer in de openbaarheid kwam, wilde Itosu voor de nieuwe studenten die tot de groep werden toegelaten, de "technische drempel" verlagen. Voor 1900 was de Pinangroep de eerste serie kata die geleerd moest worden. En de volgorde was ook nog eens anders, de huidige 2e Pinan was destijds de 1e Pinan(!) Dit bleek na de aangeleerde Kihon toch een vrij grote stap.

In tegenstelling tot wat velen beweren was het zonder twijfel Itosu die de componist was van een serie van 5(!) nieuwe kata die in 1903 gereed kwamen. De naam was “TAIKYOKU”.  Deze serie was enerzijds bedoeld als "warming-up" voor de Pinanserie en anderzijds bleken de 5 Taikyoku kata een heel goede tussenstap te zijn naar de ‘hogere’ kata. De betekenis van Taikyoku is: "Eerste innerlijke - lichamelijke oorzaak". Veel andere Chinese kata werden door Itosu vereenvoudigd tot een begrijpelijk niveau. Tegenwoordig kennen we van de Taikyoku serie er nog maar 3.
  • Taikyoku sono Ichi is de originele.
  • Taikyoku sono Ni werd door Oyama ontworpen
  • en de huidige Taikyoku sono San is de oude Taikyoku sono Ni.
Bij de beoefening van de 5 originele Taikyoku kata komt men tot ontdekking dat deze groep "Taikyoku" een erg doordachte opbouw heeft. Hiermee heeft Itosu de stap naar de Pinanserie een schitterend aanvullend vervolg gegeven in het  in het leerproces!

Itosu stierf op de leeftijd van 83 jaar en zijn lijst van leerlingen was indrukwekkend. Deze leerlingen verwezenlijkten later zijn droom door het karate wereldwijd te verbreiden. Een van zijn, zoals later bleek, belangrijkste leerlingen waren Funangoshi Gichin en Mabuni Kenwa. Bekijk hier voor de roots van Itosu-Ryu