MATSUMURA 1809-1901


Matsumura Sokon werd geboren te Shuri in het dorp Yamagawa. Hij stond ook bekend on­der de namen Buseiatsu, Unyu, Bushi Matsumura en Bucho.

Naast zijn studie van de kalligrafie leerde hij op jonge leeftijd  de grondbeginselen uit "Ti". Van de leermeester Satunushi Sakugawa leerde hij de vaardigheden met de Staf. Sakugawa had dit vele jaren in China gestudeerd en woonde in het dorp Akata, Shuri. Matsumura was tijdens zijn leven lijfwacht ten in dienst van drie elkaar opeenvolgende Koningen: Sho-Ko, Sho-Iko en Sho-Tai. Deze diplomatenfunctie stelde hem in staat twee maal Fuzhou en Satsuma te bezoeken. In Fuzhou (China) bezocht hij verschillende boksscholen en studeerde hij tevens onder de militaire attachés Ason en Iwah. Matsumura is voor een langere periode (hoe lang is onbekend) naar de Shaolin-tempel Fujian gegaan om te studeren. Te Satsuma heeft hij langdurig het Jigen-Ryu-Zwaardvecht­systeem getraind. Toen hij met pensioen ging gaf hij Karate­trainingen in de open lucht in de dorpen Sakiyama en Shuri.

Er doen nogal wat verhalen de ronde over deze leermeester. Hij zou eens een vastgebonden stier hebben onderworpen door deze dagen lang met een stok op zijn kop te hebben geslagen.
  • Matsumura Sokon bezocht eens met enkele van zijn leerlingen een theehuis, toen zij onderweg naar huis door enkele dronken lieden werden lastiggeval­len. Toen zijn leerlingen een andere route voorstelden, besliste Matsumura koppig om toch maar de oorspron­kelijke weg te volgen. Zoals verwacht kwamen zij weer opdagen. Zij begonnen geweld te gebruiken en terwijl de geschrokken leerlingen stonden te kijken, zagen ze hoe hun leermeester zich op de grond oprolde. Toen de aanvallers hem begonnen te trappen en te slaan, zagen zij dat Matsumura zich door met snel gesprongen rollen over de over de grond te bewegen, van posities veranderde. Hierdoor lukte het hem binnen een paar tellen om de knie van een van zijn aanvallers zodanig te blesseren dat de anderen plotseling beseften dat dit geen "gewone burger" moest zijn. Zij bliezen met medeneming van de gewonde de aftocht. Nadat Matsumura was opgestaan en zijn kleding mopperend in orde had gebracht ontdekte hij dat zijn houten haarspeld miste. Waarschijnlijk was deze meegeno­men door een van de aanvallers. Hierna vervolgde hij zwijgend z’n weg. Ongeveer een week later werd de kwijtgeraakte haarspeld door een onbekende in het geheim weer bij Matsumura thuis bezorgd.
Over de geboorte- en overlijdensdatum van Matsumura bestaat geen 100% zekerheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij zijn 88ste verjaardag in 1897 vierde. Volgens deze gegevens zou hij dan in 1809 zijn geboren. Er bestaan geschriften dat hij stierf toen hij 92 was.

Onder de leerlingen van Matsumura bevonden zich ondermeer,  Azato Anko, Itosu Yasutsane en Funagoshi Gichin.