Miyagi 1888-1953


Miyagi Chujun 1888-1953 werd op 25-4-1888 in Machi te Naha geboren. Tijdens zijn opvoeding werd hij "moeilijk" genoemd. In 1901 begon hij als leerling van Higaonna. Na de trainingen vertelde Higaonna vaak over de periode die hij in China door had gebracht. Dit boeide Miyagi zodanig, dat hij in mei 1914 samen met zijn Chinese vriend Gokenki naar China Fuzhou reisde om op zoek te gaan naar Ru Ru Ko. Gokenki liet zich tot Japanner nationaliseren en nam de naam Yoshikawa aan. Hij had een theewinkel in Naha en was een leermeester in het bokssysteem van "De Witte Kraanvogel". Hij beïnvloedde de stijl van Miyagi. Als tegenprestatie voor de trainingen, vroeg Gokenki slechts fruit of andere levensmiddelen. Het gerucht bestaat dat leerlingen (hij had ongeveer zeven leerlingen) vier eieren in één training rauw moesten opeten.
Xie-Zhonghxiang 1852-1930 (Ru Ru Ko)
Xie-Zhonghxiang 1852-1930 (Ru Ru Ko)

 

 

Miyagi en Gokenki konden Ru Ru Ko niet vinden. De school was verdwenen en niemand van de plaatselijke Chinezen kon antwoord geven op de vraag waar  Ru Ru Ko was gebleven. Men wist ook niet of Ru Ru Ko tijdens de boksersopstand in 1900 was vertrokken. Na een jaar keerden Miyagi en Gokenki terug op Okinawa. In dat jaar (december) stierf Higaonna en Miyagi werd gezien als zijn opvolger. Vele leerlingen van Higaonna gingen bij Miyagi trainen. Miyagi gaf elke dag trainingen op de binnenplaats van zijn huis van 15.00 - 20.00 uur.

Miyagi traint hier een klas de kata 'Saifa', 1929.
Miyagi traint hier een klas de kata 'Saifa', 1929.
Gokenki 1886-1940
Gokenki 1886-1940

Na een jaar keerden Miyagi en Gokenki terug op Okinawa. In dat jaar (december) stierf Higaonna en Miyagi werd gezien als zijn opvolger. Vele leerlingen van Higaonna gingen bij Miyagi trainen. Miyagi gaf elke dag trainingen op de binnenplaats van zijn huis van 15.00 - 20.00 uur. Miyagi vertelde zijn leerlingen vaak verhalen over andere leermeesters. Miyagi was van mening dat je van elke leermeester wel iets kon leren. Hij sprak: "Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten". Hij vertelde veel over Hanashiro Chomo (1869-1945) van wie hij enkele lessen heeft gehad. Hanashiro was een leerling van Matsumara.

Miyagi traint hier een klas de kata 'Seienchin', 1929.
Miyagi traint hier een klas de kata 'Seienchin', 1929.

Miyagi is vaak op zoek geweest naar andere leermeesters om zelf te trainen. Op een dag  vertrok Miyagi met enkele zijn leerlingen, Shinzato Jinan, Higa Seiko, en enkele anderen, naar Kinjo Matsu. Daar aangekomen zette Miyagi het doel van hun bezoek uiteen en vroegen beleefd om een demonstratie. Nadat de oude man een Hachimaki om zijn hoofd had gebonden, startte hij met een voor zijn toeschouwers onbekende kata. Het leek er op dat de oude man zijn toeschouwers voor gek zette, want een dergelijke "dans" hadden zij niet verwacht.

Higa Seyko
Higa Seyko

Ze waren verbaasd. Miyagi bleef rustig kijken en liet niets merken, want hij kende Matsu maar al te goed. Higa hield zich in. Hij dacht dat de oude man niet goed bij zijn hoofd was. Maar heethoofd Shinzato kon de gedachte dat hij voor de gek werd gehouden niet langer verdragen, sprong op, en viel de oude man meteen aan. Tot ieders verrassing ontweek en pareerde Kinjo de aanval en smeet Shinzato via de deuropening de tuin in. Tijdens de gepakte handeling bezeerde Shinzato zijn nek en door de val bezeerde hij zijn rug. Miyagi keek Shinzato strak en zwijgend aan en ze vertrokken. Onderweg naar huis werd met geen enkel woord gesproken. Miyagi componeerde in 1940 de kata Gekisai-Ichi en de Gekisai-Ni. Later ook genoemd Gekisai-Dai en Gekisai-Sho. Er word ook beweerd dat de Kata Saifa en Tensho door hem zijn gemaakt maar recent onderzoek wijst uit dat hij deze twee kata leerde van Gokenki. Miyagi leerde in China Fuzhu, geheime technieken maar deze heeft hij nimmer aan anderen doorgegeven.

In augustus 1936 reisden Miyagi en Gokenki naar Shanghai waar zij de geschiedkundige Okinawaan Higaonna Kanjun bezochten. Zij gaven demonstraties voor ambassadepersoneel in een Japanse club. Gokenki had een leerling (de naam is mij onbekend) die altijd met hem meereisde. Deze leerling verzamelde in China een 5-tal boeken over het Chinees boksen en Miyagi heeft ze in het Japans vertaald. Deze vertalingen zijn later in 1944 tijdens een bombardement op Naha verloren gegaan. Miyagi had vele goede leerlingen. Een van hen was Shinzato (1901-1945). In 1937 gaf Miyagi in de Butokai Nai Nippon samen met een van zijn beste leerlingen Shinzato Jinan een karate demonstratie. Na de demonstratie vroegen een aantal hooggeplaatsten aan Shinzato hoe de stijl van Miyagi eigenlijk heette. Shinzato, niet wetende welk antwoord hij kon geven, vervoegde zich bij Miyagi met deze vraag. Miyagi antwoordde hierop met zijn geliefde spreuk: "Go-Ju Don-Tosu". Hetgeen betekent: "Hard-Zacht, Spugen-Slikken". En hier op dit moment in 1937  ontstond de naam "Goju-Ryu".
In de oorlog stierf Shinzato tijdens een bombardement. De ellende bleef ook Miyagi niet bespaard. Naast het verlies van zijn leerlingen verloor hij drie kinderen en zijn huis, Het Amerikaans gezag heeft hij nimmer kunnen aanvaarden.

Miyagi Chojun stierf op 65-jarige leeftijd op 8 oktober 1953 ten gevolge van een hersenbloeding.