Yamaguchi 1909-1989


Op 20 januari 1909 werd in Kagoshima, in het zuiden van Japan, Yamaguchi Gogen op Kyushu geboren. Op zeer jonge leeftijd begon hij al met Judo en Kendo en zat hij op de Jigenschool. Deze school zag er op toe dat oude waarden van de Samoerai in ere werden gehouden. In het ongewapende gevecht werd hij meer geïnteresseerd toen hij een timmerman ontmoette genaamd, Maruta. Deze had Karate geleerd op Okinawa en bracht Yamaguchi de eerste beginselen bij van de basistechnieken. Op 21-jarige leeftijd ging Yamaguchi rechten studeren aan de Ritsumeikan-Universiteit. Daar vond in 1932 de eerste ontmoeting plaats met Miyagi Chojun. Miyagi was daar uitgenodigd voor het geven van enkele demonstraties. Yamaguchi was zeer onder de indruk van Miyagi en hij verzocht Miyagi hem aan te nemen als leerling. Miyagi accepteerde Yamaguchi die zich volledig inzette om zoveel mogelijk van Miyagi te leren. Yamaguchi sprak over Miyagi als een zachtmoedige leraar die ongetwijfeld verborgen krachten moest bezitten. Al gauw maakte Yamaguchi de kata tot zijn eigendom en Miyagi trainde hem verder in het harden van zijn handen, voeten, benen en lichaam. Yamaguchi moest de dienstplicht vervullen en in 1938 werd hij door de inlichtingendienst van de Japanse bezetter naar Mansjoerije gestuurd. Tijdens zijn verblijf aldaar heeft Yamagushi doorgetraind met Chinese en Koreaanse leermeesters. Deze leermeesters beïnvloedden in grote mate de stijl van Yamaguchi.
Yamaguchi's bunkai (fragment) op de kata Saifa
Yamaguchi's bunkai (fragment) op de kata Saifa

DE KAT

Yamaguchi was later ook bekend onder de bijnaam "De Kat". Deze naam had hij te danken aan de "katachtige" bewegingen die hij vaak tijdens zijn gevechtsoefeningen maakte. Voordat hij naar Mansjoerije vertrok, was hiervan nog geen sprake. Zijn leermeesters hadden geen van allen dergelijke bewegingen aan anderen doorgeleerd. Hier volgen de  feiten die er toe hebben geleid dat Yamaguchi "De Kat" werd genoemd.

In augustus 1945 werd hij door het Rode Leger gevangen genomen. Als krijgsgevangene werd hij door de Russen erg wreed behandeld. Uit de wijze waarop Yamaguchi zich gedroeg en blijk gaf van uithoudingsvermogen, hadden de Russen al snel door dat hij een bijzondere man moest zijn. Door aanhoudende wreedheid kon Yamaguchi niet voorkomen dat hij verzwakte en ziek werd. De Russische commandant liet in de veronderstelling dat het nu wel was afgelopen met Yamaguchi, een hongerige Lynx (een grote wilde kat zonder staart) in zijn cel gooien. In deze noodtoestand moest Yamaguchi zien te overleven. Normaal gesproken heeft een mens onder deze omstandigheden geen kans. Hoe het gebeurde weet niemand, maar Yamaguchi slaagde er in de Lynx te doden.


In 1947 keerde Yamaguchi terug in Japan. Maar zelden sprak hij over de gebeurtenis met de Lynx. Uit respect is hij zich gaan verdiepen in de roofdierachtige bewegingen waardoor Yamaguchi de bijnaam kreeg van "De Kat". In april 1948 opende hij zijn eerste Dojo te Tokyo. Yamaguchi was een groot Karateka, die tot en met de laatste dagen van zijn leven bezig was met het Karate. Op 21 mei 1989 overleed Yamaguchi op 80-jarige leeftijd.